SNL Logistic

SNL Logistic

Mô tả:

SNL Logistic cung cấp dịch vụ hải quan chuyên nghiệp cho tất cả các công ty xuất nhập khẩu với nhiều loại dịch vụ khác nhau trong các doanh nghiệp: kinh doanh, gia công, nhập khẩu. Chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia làm thủ tục hải quan, được cập nhật các chính sách mới nhất từ ​​Tổng cục Hải quan, để luôn có giải pháp tối ưu cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa.
Ngoài ra, chúng tôi cũng có một đội ngũ vận hành thực hành tùy chỉnh được đào tạo tốt, chịu trách nhiệm làm việc trực tiếp tại các cảng để đảm bảo các lô hàng được xuất khẩu và nhập khẩu đúng tiến độ.

Gói Website: Nâng cao