M Windown

M Windown

Mô tả:

Window là nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau tại Việt Nam.

Cung cấp phạm vi rộng các công việc của dự án từ quản lý, thiết kế, chế tạo và lắp đặt đến vận hành, dịch vụ bảo trì,bảo dưỡng và chúng tôi có nguồn nhân lực chất lượng cao trong tất cả các ngành Kỹ thuật Xây dựng chính, bao gồm:

Hệ thống công nghệ
Hệ thống và thiết bị Cơ khí
Hệ thống điện Điện, Thiết bị, điều khiển và Tự Động Hóa

Gói Website: Nâng cao