Eltimes

Eltimes

Mô tả:

Eltimes là dự án website tin tức do Southteam thực hiện, tại trang web này ngoài việc từng mục chính được sắp xếp rõ ràng, thuận mắt, cách đọc của từng người, website Eltimes còn có tính năng tự cập nhật thông tin thời sự trong và ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu của người đọc và theo dõi trang, cấu hình trang đều phù hợp trên máy tính, điện thoại và ipad tiện lợi cho tất cả mọi người đọc mọi lúc mọi nơi

Gói Website: Nâng cao