Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Mô tả:

Khoa Điều Dưỡng Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch cần một website giới thiệu hiện đại, giao diện bắt mắt thể hiện đầy đủ thông báo, tin tức đến cho Học Sinh- Sinh Viên. Bố Cục gọn gàng thể hiện đầy đủ, chi tiết. Ngoài ra màu sắc được chúng tôi phối hợp lý tạo điểm nhấn.

 

Gói Website: Nâng cao