Bảng giá hosting

Sinh Viên

Dung lượng : 300 MB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : 10

Email : 10

FTP : unlimited

Database : 1

Addon domain : 0

Park domain : 3

Giá chỉ từ

55.000 đ / tháng
620.000 đ / năm

Đặt Mua Ngay

Cá Nhân

Dung lượng : 1G [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 1

Addon domain : 0

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

70.000 đ / tháng
800.000 đ / năm

Đặt Mua Ngay

Cá Nhân++

Dung lượng : 1,5 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 2

Addon domain : 0

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

95.000 đ / tháng
1.100.000 đ / năm

Đặt Mua Ngay

Bán Chuyên Nghiệp

Dung lượng : 2 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 3

Addon domain : 1

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

130.000 đ / tháng
1.500.000 đ / năm

Đặt Mua Ngay

Chuyên Nghiệp

Dung lượng : 3 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 5

Addon domain : 2

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

180.000 đ / tháng
1.900.000 đ / năm

Đặt Mua Ngay

Chuyên Nghiệp ++

Dung lượng : 5 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 8

Addon domain : 3

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

250.000 đ / tháng
2.750.000 đ / năm

Đặt Mua Ngay

Doanh Nghiệp

Dung lượng : 7 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 10

Addon domain : 3

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

300.000 đ / tháng
3.300.000 đ / năm

Đặt Mua Ngay

Thương Mại Điện Tử

Dung lượng : 10 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 15

Addon domain : 5

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

420.000 đ / tháng
4.000.000 đ / năm

Đặt Mua Ngay

Lưu ý Giá trên chưa bao gồm VAT